OZ1EM

Min hovedside

Velkommen til min hjemmeside. Her veil jeg prøve at beskrive de projekter, jeg tid til anden tager op. Det er når ånden lige kommer over mig, at jeg griber loddekolben og prøver et eller andet. Jeg beskæftiger mig med meget andet end radio, men somme tider falder jeg lige over en ide, som må afprøves. På min anden hjemmeside, kan du se nogle af de andre ting, jeg beskæftiger mig med. Her bliver det stort set kun radio.

Mit værktøjsbord